Nhà Mình hiện đang tuyển các vị trí 

Content Marketing

  • Thu nhập: 12.000.000
  • Kinh Nghiệm: >2 năm
  • Hình thức: Fulltime
Đăng ký

Nhân Viên Telesale

  • Thu nhập: 5.000.000
  • Kinh Nghiệm: không cần kinh nghiệm
  • Hình thức: Fulltime/Parttime
Đăng ký

Graphic Designer

  • Thu nhập: 10.000.000
  • Kinh Nghiệm: >1 năm
  • Hình thức: Fulltime
Đăng ký